Dane podstawowe


Dane do faktury

Jakie techniki mikroskopowe Uczestnik stosuje ?


W jakim obszarze zainteresowania Uczestnik wykorzystuje mikroskopy – np. weterynaria, badania krwi, edukacja, laboratorium przemysłowe, laboratorium analityczne, dermatologia, botanika, hobby, mykologia, inne (podać)?Jakie oczekiwania od warsztatów ma uczestnik?
Oczekiwania Uczestnika odnośnie obiadu ( wegetarianizm itp.)UwagiRegulaminy i zgodyZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą: Nowe Osiny, ul. Piękna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 759-29-95. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w organizacji imprezy, w tym hotele, w których organizator dokonuje rezerwacji pobytu. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres roku po zakończeniu imprezy. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji tych praw możesz się skontaktować z Administratorem korzystając z adresu: daneosobowe@deltaoptical.pl. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową usług świadczonych przez Organizatora imprezy.

Informacje o opłatach

Wpłaty można dokonywać przelewem na konto:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr. konta: 18 1030 1582 0000 0008 1478 4002
Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Nowe Osiny, ul. Piękna 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

Tytułem:
"WWM2023-Nazwisko i imię uczestnika"
lub osobiście w każdym salonie Delta Optical. Brak uiszczenia opłaty wpisowej w terminie 7 dni od dodania zgłoszenia powoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: warsztatymikroskopowe@deltaoptical.pl lub pod nr telefonu (25) 747 80 23 / (25) 759 40 76