Wiosenne Warsztaty Mikroskopowe 23-25.03.2023


Zmiana terminu warsztatów.
Więcej informacji wkrótce.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w organizowanych już po raz czternasty warsztatach mikroskopowych. Marcowa edycja warsztatów – Wiosenne Warsztaty Mikroskopowe 2023 (WWM 2023), jest adresowana do osób, które dopiero zdobywają doświadczenie w pracy z mikroskopem lub chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w obsłudze podstawowych parametrów mikroskopów, z zastosowaniem najpopularniejszych metod obserwacji. Celem warsztatów jest uzyskanie przez uczestników szerokiej wiedzy i biegłości w korzystaniu z mikroskopów biologicznych i stereoskopowych, poznanie metod cyfrowej akwizycji i obróbki obrazów, zdobycie nowego, praktycznego doświadczenia w mikroskopii. Swoje zaproszenie kierujemy szczególnie do nauczycieli i edukatorów, doktorantów, studentów, pełnoletnich uczniów szkół średnich, a także wielbicieli mikro i makrofotografii, osób prowadzących badania z użyciem mikroskopów w laboratoriach medycznych, biologicznych i przemysłowych.

WWM jest szkoleniem, na którym, w przystępnej formie praktycznych warsztatów i wykładów, uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie mikroskopii optycznej, budowy mikroskopów oraz stosowania różnych technik obserwacji. Uczestnicy zapoznają się z parametrami szeregu mikroskopów, m.in. biologicznych, stereoskopowych, polaryzacyjnych i metalograficznych. Poznają też zasady ich obsługi oraz różne techniki mikroskopowe, takie jak jasne pole, ciemne pole, kontrast fazowy czy polaryzacja.

Zdobytą wiedzę Uczestnicy wykorzystają w praktyce, podczas zajęć warsztatowych.

WWM pozwolą również na zapoznanie się z parametrami i bogatymi funkcjami cyfrowych kamer mikroskopowych oraz ich oprogramowania. Uczestnicy dowiedzą się jaką kamerę wybrać do konkretnych obserwacji, jakie są sposoby ich montażu w mikroskopach oraz jak efektywnie używać funkcji ich oprogramowania, np. do przeprowadzania pomiarów, czy składania zdjęć z rozszerzoną głębią ostrości czy tzw. mikropanoramy. Pokazane też będą metody podstawowej obróbki zarejestrowanych obrazów oraz użycie urządzeń multimedialnych do ich prezentacji szerszemu gronu. Prosimy także o nadsyłanie propozycji tematów, które Państwa zdaniem powinny być poruszone w trakcie obecnej edycji warsztatów.

Tak, jak w latach ubiegłych, zostanie przeprowadzony konkurs na najlepsze zdjęcie i film spod mikroskopu, najlepsze mikroskopowe zdjęcie trójwymiarowe.

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: warsztatymikroskopowe@deltaoptical.pl

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Delta Optical.Czwartek - 23 marca 2023

 • 10.00 – 10.15 – Przywitanie uczestników i otwarcie WWM. Ogłoszenie konkursu fotograficznego.
 • 10.15 – 11.00 – Wstęp do mikroskopii:
  • „Z mikroskopem przez dzieje” – krótki rys historyczny mikroskopii.
  • Budowa i działanie typowego mikroskopu biologicznego i stereoskopowego.
  • Przegląd różnych rodzajów mikroskopów oraz ich zastosowanie w badaniach.
 • 11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa
 • 11.15 – 12.15 – Podstawowe procedury w mikroskopowaniu oraz i ich wpływ na jakość uzyskiwanego obrazu.
  • Metoda pracy przy różnych powiększeniach.
  • Właściwe ustawianie kondensora.
  • Czym jest przysłona polowa, jak się ją centruje. Ustawianie oświetlenia zgodnie z zasadą Koehlera.
 • 12.15 – 13.00 – Podstawowe procedury pracy z kamerami – wykonywanie zdjęć i filmów, kontrola czasu ekspozycji i ustawianie prawidłowego balansu bieli.
 • 13.00 – 14.00 – Obiad
 • 14.00 – 15.30 – Cyfrowe kamery mikroskopowe i aparaty fotograficzne – akwizycja, dokumentacja i obróbka obrazu spod mikroskopu.
  • Wprowadzenie do kamer mikroskopowych – jak działają, jakie są ich parametry i jak dobierać je do mikroskopu i zastosowanej techniki mikroskopowej.
  • Rodzaje kamer i ich funkcje.
 • 15.30 – 15.45 – Przerwa kawowa
 • 15.45 – 16.30 – Wykonywanie prostych preparatów (wykorzystanie szkiełek podstawowych, nakrywkowych, narzędzi preparacyjnych, mikrotomów).
 • 16.30 – 18.00 – Praca własna uczestników ze sprzętem. Wykorzystanie zdobytej wiedzy. Indywidualne konsultacje z prowadzącymi zajęcia.

Piątek - 24 marca 2023

 • 9.00 – 10.00 – Preparatyka – podstawy przygotowywania preparatów barwionych
  • Barwienie metodą Gramma – podstawowa metoda barwienia w mikrobiologii
  • Barwienie metodą HemaColor – podstawowa metoda barwienia histologicznego
 • 10.00 – 11.00 Obserwacja mikroskopowe z zastosowaniem olejku immersyjnego.
  • Immersja – zasada działania immersji w obserwacji mikroskopowej. Budowa i działanie obiektywu do immersji z przysłoną irysową. Proces nanoszenia olejku immersyjnego. Najważniejsze problemy techniczne przy pracy z immersją.
  • Konserwacja optyki, utrzymywanie w czystości sprzętu mikroskopowego.
 • 11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa.
 • 11.15 – 11.30 – Preparatyka. Przygotowanie preparatu geologicznego.
 • 11.30 – 13.00 – Polaryzacja – zasady działania techniki polaryzacji. Budowa filtrów polaryzacyjnych (analizator i polaryzator) w przypadku prostej polaryzacji, a także omówienie mikroskopów polaryzacyjnych. Przykłady zastosowania praktycznego techniki polaryzacji w pracy z różnymi mikroskopami: biologicznymi, stereoskopowymi i innymi. Przygotowanie i obserwacja preparatów biologicznych i geologicznych, obserwacja szlifów skał i minerałów. (np. skamieniałe drewno, okrzemki w skałach, meteoryt i inne). Ustawianie parametrów i wykorzystanie różnych funkcji kamer w technice polaryzacji.
  fot. Jolanta Kacprzak Kwasek cytrynowy
 • 13.00 – 14.00 Obiad
 • 14.00 – 14.15 Preparatyka. Przygotowanie preparatu świeżego płynnego.
 • 14.15 – 15.30 – Ciemne pole – zasady działania mikroskopowej techniki ciemnego pola. Budowa kondensorów ciemnego pola (suchy i olejowy), specjalnych obiektywów 100x oraz metody montażu akcesoriów w mikroskopach. Przykłady zastosowania praktycznego techniki ciemnego pola suchego i olejowego w pracy z mikroskopem biologicznym, a także technika ciemnego pola w mikroskopie stereoskopowym. (np. obserwacja mikroorganizmów wodnych, grzybów, krwi i bakterii). Przygotowanie mikroskopu biologicznego, montaż specjalnego kondensora suchego, kondensora olejowego oraz specjalnego immersyjnego obiektywu planachromatycznego 100x z ruchomą przysłoną irysową do pracy w technice ciemnego pola. Praca na różnych modelach mikroskopów. Proces centrowania kondensorów, ustawianie prawidłowej wysokości kondensora, średnicy przysłony aperturowej obiektywu 100x do ciemnego pola, przysłony polowej oraz natężenia oświetlenia. Ćwiczenia praktyczne, w tym ustawianie parametrów i wykorzystanie różnych funkcji kamer w technice ciemnego pola.
  fot. Ewa Skotarczak / Elżbieta Wysoczańska Małżoraczek
 • 15.30 – 16.30 Przerwa kawowa
 • 16.30 – 17.30 – Kontrast fazowy – zasady działania techniki kontrastu fazowego. Budowa kondensorów kontrastu fazowego (przesuwne i tarczowe), specjalnych obiektywów fazowych oraz metody montażu akcesoriów w mikroskopach. Przykłady zastosowania praktycznego techniki kontrastu fazowego w pracy z mikroskopem. (np. obserwacji mikroorganizmów wodnych, krwi). Przygotowanie mikroskopu, montaż specjalnego kondensora oraz obiektywów do pracy w technice kontrastu fazowego. Różne rozwiązania techniczne (uniwersalne kondensory tarczowe oraz kondensory przesuwne). Proces centrowania pierścieni fazowych, ustawianie prawidłowej wysokości kondensora, średnicy przysłony polowej oraz natężenia oświetlenia. Ćwiczenia praktyczne, w tym ustawianie parametrów i wykorzystanie różnych funkcji kamer w technice kontrastu fazowego.
 • 17.30 – 18.00 – Praca własna uczestników ze sprzętem – doskonalenie umiejętności.

Sobota - 25 marca 2023

 • 9.00 – 10.30 – Mikroskop stereoskopowy. Praca w świetle przechodzącym i odbitym (również z ciemnym polem).
  fot. Katarzyna Kwolek Stonka z rodzaju Chrysolina
 • 10.30 – 11.30 Kamery mikroskopowe – zaawansowane funkcje. Wykorzystanie bardziej zaawansowanych funkcji kamer DLT–Cam: m.in. tworzenie mikropanoram, składanie stosu obrazów (z-stacking), kalibracja i przeprowadzanie pomiarów, zdjęcia z poszerzoną dynamiką tonalną (HDR).
  fot. Agnieszka Dąbrowska Skrobia
 • 11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
 • 11.45 – 13.00 Warsztaty praktyczne (tworzenie obrazów z wykorzystaniem stackowania i mikropanoram).
  fot. Ewelina Czyżykowska Kwiat
 • 13.00 – 14.00 – Obiad.
 • 14.00 – 15.00 – Podsumowanie, ogłoszenie wyników konkursów, rozdanie certyfikatów i zakończenie warsztatów.
LOKALIZACJA

Hotel WILLA ZAGÓRZE
Zagórze 7 km od Warszawy
05-079 Okuniew
recepcja: tel. +48 (0) 22 7837110, fax. +48 (0) 22 7837710
kontakt@willazagorze.pl
N: 52° 16' 26"  E: 21° 20' 28"
Dojazd komunikacja publiczną z Warszawy:
firma Bags
firma Mobilis

KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w WWM 2023 wynosi 1200 zł brutto.
Opłata obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • na czas warsztatów do dyspozycji uczestnika mikroskop i kamera mikroskopowa,
 • kawa i poczęstunek na przerwach kawowych (każdego dnia warsztatów),
 • obiad (każdego dnia warsztatów)
Opłata nie obejmuje noclegów.
Warunkiem pełnego, praktycznego uczestnictwa w warsztatach jest przywiezienie przez Uczestnika laptopa z zainstalowanym oprogramowaniem wskazanym przez Organizatora.
Wszelkie zapytania odnośnie warsztatów prosimy kierować na adres: warsztatymikroskopowe@deltaoptical.pl lub telefonicznie Tel. 25 786 05 24

Rejestracja